Rozdzielacz mosiężny
4

Rozdzielacz mosiężny

Rozdzielacze te przeznaczone są do rozdzielania czynnika grzewczego np.: woda, wodny roztwór
glikolu o stężeniu do 50%, w instalacjach ogrzewania grzejnikowego.

Szczegóły produktu

Ilość sekcji:

4-12