Rury kanalizacyjne wewnętrzne

Rura kanalizacyjna PP jest stosowana do odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych z urządzeń sanitarnych w budynkach.